Endüstriyel Tasarım Tescili

Endüstriyel Tasarım – Küçük Detaylar Büyük Fark Yaratıyor!

Bir ürünün tümü ya da bir parçası üzerindeki çizgi, şekil, biçim, renk, doku veya esneklik “endüstriyel tasarım” kavramı içinde değerlendirilmektedir. Genel bir tabirle ürünün dış görünüşü diyebileceğimiz bu işlem, farklı unsurlardan meydana gelir. Ancak teknik özelliklerini içermez.

endüstriyel tasarım tescili

Ticari rekabetin günümüzde çok yoğun olduğunu söylersek, müşteriye farklı olanı sunmak önem kazanıyor. Bu da ürün imajını marka ve tasarım yoluyla öne çıkarmaktan geçiyor. Müşterilerin satın alma kararları endüstriyel tasarımın farklılığına göre değişiyor.

Tasarımlar; 1995 yılından bu yana 554 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümleri çerçevesinde tescil edilerek koruma altına alınmaktadır.  Endüstriyel tasarım tescili için Türk Patent Enstitüsü’ne başvuru yapmak gerekir. Webhome sizlere özel sunduğu hizmet ile endüstriyel tasarımlarınızın patent başvurularını yapıyor, sizleri hiç yormuyor.

Hemen Sipariş Ver
Teklif İste
Tescilman

Neden Endüstriyel Tasarım Tescili? – Ürünlerinize Damganızı Vurun!

Sektörlerin birbiriyle rekabet ettikleri ortamlarda ufak bir ayrıntı bile büyük önem taşıyor. Araştırmalar tüketicilerin ürünlerin dış görünümüne de dikkat ettiklerini hatta tercih sebeplerinden en mühim olanının dikkat çekici bir görsellik olduğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu noktada, ticari rekabette çok büyük önemi olan ürün ve ambalaj tasarımlarının sahiplenilmesi gerekmektedir. Amacın ürününü işlevselliğini artırarak pazarlamaya yardımcı olmak olduğu düşünülürse siz de;

 • Taklit edilmemek,
 • Firma politikası oluşturmak,
 • Rekabet içinde olunan firmalardan ayrılmak,
 • Prestiji korumak,
 • Etkin pazarlama rolü oluşturmak,
 • Ürünlerin kalitesini artırmak,
 • Satış ve pazarlama giderlerini azaltmak,
 • Tercih edilmek,
 • Gelirlerinizi artırmak istiyorsanız endüstriyel tasarım tescili yaptırmalısınız.

endüstriyel tasarım tescil
endüstriyel tescil
tasarım tecili

Nasıl Yapılıyor? – Uzmanından Yardım Alın!

Tasarımın tescil aşamasına gönderilmesi için ilk olarak sağlaması gereken bazı şartlar vardır.

Yenilik: Tasarım dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yeni olduğu kabul edilir.

Ayırt edici nitelik: Tüketici üzerinde bıraktığı izlenim belirgin olarak farklılık göstermelidir.

Ürün veya ürün parçası: Tescile konu olan tasarımın bir ürün veya parçasına uygulanmış olması gerekir.

Eğer yukarıdaki koşulları karşılıyorsa Türkiye’de endüstriyel tasarım tescil süreci:

 • Şekli inceleme,
 • Endüstriyel tasarım siciline kayıt ve yayın,
 • İtirazlar ve
 • Belgelendirme olarak dört ana işlemden oluşmaktadır.

Endüstriyel tasarım tescil başvurusu hazırlanan dilekçe ve diğer belgeler ile Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. Başvuru Endüstriyel Tasarım Siciline kaydedilir ve ilgili ilk Resmi Endüstriyel Tasarımlar Bülteninde yayınlanır. İlk 6 ayda itiraz edilmesi durumunda incelemeye alınır.

6 aylık yasal itiraz süresi içerisinde endüstriyel tasarım tesciline ilişkin itirazda bulunulmaması halinde tescil işlemleri sonlandırılır.

554 Sayılı Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yasal belge en geç 7 ay içinde verilmiş olur.

 • Yenilik ve ayırt edicilik özelliği bulunmayan tasarımlar,
 • Kamu düzeni ve genel ahlaka aykırı tasarımlar,
 • Teknik fonksiyonun gerçekleştirilmesinde, tasarımcıya tasarıma ilişkin özellik ve unsurlarda hiçbir seçenek özgürlüğü bırakmayan tasarımlar,
 • Tasarlanan veya tasarımın uygulandığı ürünü, başka bir ürüne mekanik olarak monte edebilmek veya bağlayabilmek için ancak belirli biçim ve boyutlarda üretilebilen tasarımlar

koruma kapsamına girmez.


endüstriyel tasarım tescil başvuru
endüstriy
endüstriyel tasarım tescil

Web Home Farkınızı Yasallaştırıyor!

Endüstriyel tasarım başvurusu profesyonel bir süreci kapsar. Bu nedenle firmamızın tescil danışmanları sizlere yasal süreçler hakkında bilgi vererek işinizi hızlandırmak için başvurularınızı yapıyor. İtiraz ve onaylanma süreçlerini takip ederek buluşunuzun hakkını teslim ediyor. Böylece aşağıdaki haklara kavuşmuş oluyorsunuz. Tescil işlemlerinizi işin uzmanına yaptırmanın avantajını göreceksiniz.

 • Tescil gerçekleştikten sonra tasarım hakkı tasarımcıya aittir.
 • Tasarımın kullanılması hak ve yetkileri münhasıran tasarım hakkı sahibinindir.
 • Üçüncü kişiler, tasarım hakkı sahibinin izni olmadan, koruma kapsamındaki ürünü üretemez, piyasaya sunamaz, satamaz, ithal edemez, ticari amaçlı kullanamaz.
www.tescilplus.com.tr
Fiyatlar
Referanslar